Želim sve znati

Post-istina

Pin
Send
Share
Send


Tako se zove objaviti istinu jednom izobličenje stvarnosti to se radi na neki način namerno da utiču na mišljenje i u ponašanju ljudi. Post-istina temelji se na manipulacija emocijama .

Izraz se često koristi u vezi sa sadržajem koji distribuiraju mediji ili politički lideri koji su predstavljeni kao vijesti ili objektivni podaci, ali u stvarnosti su to izjave koje apeluju na uverenja pojedinaca Tako se izraženo doživljava kao istina čak i ako nije.

Koncept je prevod na post-istina, izraz engleskog jezika. Dramatičar se smatra Steve Tesich je ko je skovao pojam u a članak koju je objavio u 1992 .

Riječ je postala popularna u 21. vek pa je čak i izabran za „Reč godine“ od strane rečnika Oxford u 2016 . Masifikacija fenomena obično je povezana s društvene mreže , gdje je istina u pozadini i emocije su privilegovane.

Postverzacija je evidentna kada objektivne i dokazane činjenice se relativiziraju . Bez obzira da li postoje stotine testova i godina istraživanja, događaj se može dovesti u pitanje Facebook ili Twitter a ta vizija završava utjecajem na javno mnjenje.

Pretpostavimo da u određenoj zemlji stranac počini zločin. Suočeni sa ovom situacijom, nacionalistički političar kaže da su imigranti odgovorni za nesigurnost u toj državi nacija . Iako službena statistika pokazuje da su stranci počinitelji vrlo malog postotka zločina, izjava se smatra validnom i ponavlja je na hiljade subjekata, doprinoseći fenomenu post-istine.

Pin
Send
Share
Send