Želim sve znati

Špekulacije

Pin
Send
Share
Send


Od latinskog speculatĭo, spekulacije je radnja i efekat špekulacije (izgubiti se u hipoteza bez stvarne osnove, razmislite duboko, pažljivo snimite nešto da biste je ispitali). Na primjer: "Smatramo da je vjerovatno da je ostao da ne plati dugove, mada je samo spekulacija", "Prema mojim spekulacijama, vode bi trebale da se spuste u narednih četrdeset osam sati.", "Naučnika nikada ne treba voditi pukim špekulacijama".

U svijetu novinarstva ponekad medijski profesionalci, sve dok ne dobiju dokaze i izvore koji potvrđuju informacije koje su dobili, nagađaju o određenoj činjenici. Radnja je koja donosi raznolike i raznolike teorije o određenom pitanju.

Ne možemo zaboraviti da je Speculation naziv jedne od najpoznatijih igara koja postoji u Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Državama. Naime, postala je popularna i proširila se tijekom 19. stoljeća zahvaljujući brojnim okladama koje je uspio uspostaviti iz igre s kartama.

Na polju literature moramo utvrditi da se upotrebljava i termin spekulacije. Preciznije, on se koristi za stvaranje koncepta spekulativne fikcije, koji dolazi da se definiše čitav niz žanrova koji fantaziju imaju kao bitan element.

To znači, dakle, da unutar toga nalazimo teror, naučnu fantastiku ili uchroniju, što bi bio alternativni historijski roman, među ostalim. Na taj bi se način djela poput Gospodara prstenova J. R. Tolkiena smatrala spekulativnim fikcijskim djelima; „San o ljetnoj noći“ Vilijama Šekspira ili „Hipolit“ Euripida.

Koncept se koristi i na ekonomskom nivou, mada s pejorativnim smislom. Špekulacije u ovoj oblasti su a komercijalnog ili finansijskog poslovanja koja se provodi s robom ili vrijednosnim papirima s ciljem dobivanja profita od varijacija cijene ili o promjenama u drugim varijablama.

Špekulant ne namjerava koristiti dobro koji se stječe, jer je njegov jedini cilj iskoristiti fluktuacije cijena. Zbog toga se ne uključuje u upravljanje kupljenom robom. Volja špekulanta je da kupuje po cijeni i prodaje drugoj velikoj.

Stoga se spekulacije temelje na prognoza i u analizi evolucije cena. Ovakva praksa se slabo vidi na socijalnoj razini jer špekulanti mogu prisiliti cijene da porastu ili padnu iznad svoje stvarne vrijednosti (povećanjem potražnje ili umjetnom prodajom).

Sve to, a da se ne zaboravi ono što se naziva špekulacijom nekretnina i to je akcija koju provodi svaka osoba koja prodaje i kupuje nekretnine s jasnim ciljem da iskoristi tržišne fluktuacije, zatim ih preprodaje i stekne brojne pogodnosti. .

Za filozofija , spekulacija je intelektualni proces koji omogućava dijalektičko rješavanje onih suprotnosti koje se pojavljuju u jedinici višeg reda.

Pin
Send
Share
Send