Želim sve znati

Referentni sistem

Pin
Send
Share
Send


A sistem To je skup elemenata koji međusobno djeluju i održavaju međusobne odnose. Koncept referenca sa svoje strane vezan je za aluziju ili za odnos koji jedna stvar ima sa drugačijim.

Poznato je kao referentni sistem grupi konvencijama koje posmatrač koristi merenje fizičkih veličina datog sistema . To znači da je vrijednosti ovih količina su povezane sa predmetnim referentnim sustavom.

Referentni sistemi su obično skupovi koordinata . Na ovaj način je moguće smjestiti drugačije bodova u fizički prostor i smještaju događaje hronološkim redoslijedom.

Posmatrač fizičkog fenomena, ukratko, promatra događaj kroz određeni referentni sistem. Promatrajući putanju a telo U kretanju, mjerenje udaljenosti i drugih varijabli ovisit će o njihovom položaju u referentnom sustavu.

Referentni sistem može biti jednodimenzionalno (za posmatranje pokreta koji se razvijaju linearno), dvodimenzionalni (pokreti koji se odvijaju u a stan ) ili trodimenzionalni (pokreti koji se oblikuju u prostoru).

Uzmimo primjer geodezija . Ovo nauka posvećen proučavanju veličine i figure planete usvojio je referentni sistem koji postavlja poziciju porijekla kao geocentar (centar mase planete) i potom uspostavljaju određene konvencije za definiranje osi X (povezano s ekvatorijalnim i Greenwich ), Z (vezan je za os zemaljske rotacije) e I (koja je povezana okomito na ravninu XZ ).

Pin
Send
Share
Send