Želim sve znati

Razigrani

Pin
Send
Share
Send


On pridevnik razigran koristi se za kvalificiranje koje je povezano sa igra : aktivnost koja se izvodi rekreacijske svrhe ili za takmičiti se a to se temelji na pravilima. Razigranost je, dakle, povezana sa zabavom.

Na ono što je predstavljeno kao zabavno sredstvo Opisana je kao razigrana. Na primjer: "Sad ćemo napraviti zabavu sa djecom", "Sutra će biti razigrani sastanak na kvartu u kvartu", "Obje grupe suočene su s razigranim izazovom, a pobjednici će dobiti poslastice kao nagradu.".

Važno je imati na umu da se igrivost također može smatrati takvom nešto pedagoško ili obrazovno . Igre stimulišu raznoliko vještine kod sudionika, i fizički i psihički. Zato je razvoj rekreacijske aktivnosti obogaćivanje iz više razloga.

Zove se razigrana metoda na strateški plan koji se primjenjuje u oblasti Republike Hrvatske obrazovanja tako da učenici uče u okviru harmonije življenja zajedno. Na ovaj način se traži da se proces učenja olakša igrama koje uključuju nastavne sadržaje.

On razigrana upotreba od a droga S druge strane uključuje konzumiranje narkotika kao rekreaciju. Oni koji koriste drogu sa razigranim namerama nameravaju da se zabave ili uživaju u ugodnom trenutku od efekata koje ta supstanca stvara na organizam. Osim zaigranog efekta koji se traži, važno je imati na umu da je upotreba lijekova uvijek rizična zbog štete koju lijekovi uzrokuju na organskom nivou.

Pin
Send
Share
Send