Želim sve znati

HTTP protokol

Pin
Send
Share
Send


A protokol To je skup pravila i pravila koja se primjenjuju za usmjeravanje neke radnje ili procesa. Ako se fokusiramo na polje računarska nauka , pojam je povezan sa smjernicama koje se koriste za uspostavljanje procesa komunikacije između različitih timova ili sistema.

HTTP u međuvremenu je kratica iz engleskog izraza Protokol prenosa hiperteksta: to je, Protokol prenosa hiperteksta . Riječ je o protokol komunikacije koji se koristi za prijenos informacija putem World wide web .

Pre nego što detaljno objasnim šta HTTP protokol , važno je zapamtiti strukturu koju je predložio model povezivanja otvorenih sistema, poznata kao OSI model . Ovaj model prepoznaje osam slojeva u mreže : najniža je fizički sloj , dok je najviši aplikacijskog sloja .

On HTTP protokol djeluje upravo u nivo aplikacije . Njegova funkcija je definicija semantike i sintakse koji računarski programi koriste za komunikaciju u Web (Računalna mreža formirana međusobnom povezanošću hipertekstualnih dokumenata kojima se može pristupiti putem interneta).

Može se reći da je HTTP protokol označava kako pretraživače (softver ) sa serveri (računari u računari ) koje ugošćuju informacije. Ono što korisnik radi je unijeti adresu web stranice u pretraživač i, nakon dovršetka nekoliko koraka, zatražiti resurse od poslužitelja da bi se napokon prikazali podaci (tekstovi, videozapisi, slike itd.) Na ekranu.

Video: Metody HTTP (April 2020).

Pin
Send
Share
Send