Želim sve znati

Suglasnost

Pin
Send
Share
Send


Koncept konsonans Latinski drift konsonant i ima višestruku upotrebu. Na polju muzika , suglasnost želi istaknuti kvalitetu zvucima koji, kada se istovremeno ocenjuju, stvaraju a lijep efekt .

Treba napomenuti da je moguće uspostaviti opoziciju između suglasnosti i disonanca . Muzički intervali s konsonancijom imaju manje napet efekt od onih u kojima vlada disonanca. Važno je imati na umu da je suglasnost subjektivni pojam koji obično varira s prolazom vreme , jer je povezan s određenim stilovima i pravilima koja se slijede u kompoziciji muzike.

Intervali 8. sajma, 5. sajma, 4. sajma, 3. glavni, 3. sporedni, 6. glavni i 6. sporedni, kao i složeni intervali koji slijede iz prethodnih, obično se smatraju melodija Trenutno.

Kada govorimo o disonanci, ono što radimo je da se konkretnije odnosimo na čitav niz zvukova koje čovjekovo uho opaža s nekom napetošću. Upravo ta činjenica uzrokuje odbacivanje takvih zvukova. Među najpoznatije disonance spadaju intervali druge velike, one sedme manje, one druge manje ili one umanjene petine.

Ovo razlikovanje zvukova, razgraničenje konsonance i disonance, važno je podvući da ga muzički stručnjaci definiraju kao evolucijski. I to je da je prolazak kroz vijekove i godine rezultirao u tome da se muzika razvijala, a to je prevelo opipljivu transformaciju prilikom sastavljanja i slušanja zvukova.

Stoga je s ovom evolucijom došlo do opipljive promjene percepcije tih ljudi. Na taj način danas možemo shvatiti zvukove koji odgovaraju pravilima suglasnosti koji su se u neko drugo vrijeme sigurno kvalificirali ili postavili u okvir disonancije. Teorija muzike zadužena je za sve ovo.

Poznato je kao predložena konsonansa s druge strane, postupak koji kompozitor razvija tako da disonance izgube napeto stanje i budu prihvaćene za svoje harmonično zvučnost.

Pored muzike, konsonanca je obično povezana sa zvučni identitet prema završetku dvije riječi iz samoglasnika koji ima akcent i na nemotivirana upotreba konsonantskih glasova Vrlo su blizu.

To bi nas također dovelo do postojanja onoga što je poznato kao asonantna rima i konsonantska rima. Prvo od spomenutih događa se kada se svi samoglasnici podudaraju, ali postoji barem jedan suglasnik koji se ne podudara. U međuvremenu, u drugom slučaju, suglasnička rima je da se sve foneme podudaraju sa tonskim samoglasnikom.

Melodija je, s druge strane, a odnos od usaglašenost Određene stvari drže jedna uz drugu. Na primjer: "Gradonačelnik je uvijek razvijao politike u skladu s prijedlozima nacionalne vlade", "Ne mislim da pevačica garderoba ima sklad s verskim pesmama koje peva u svojim prezentacijama", "Nema suglasja između onoga što je rečeno i onoga što su učinili neki igrači".

Video: Suglasnost i pregled anesteziologa pred operaciju crijeva (Jun 2020).

Pin
Send
Share
Send