Pin
Send
Share
Send


Iliada to nije termin koji je dio rječnika Kraljevska španska akademija (RAE ). Ovo je naslov a epski čemu se obično pripisuje Homer , pjesnik od Drevna grčka koji su živeli u njemu 8. vijek prije nove ere .

Jedan epski to je pjesma velikog produžetka koji se vrti oko velikog događaja ili podviga koje je heroj postigao. U slučaju Iliada , predstavlja 15.693 stiha koji su podijeljeni u 24 rapsodije ili pjesme.

U Iliada , Homer računa činjenice koje su se desile u posljednjoj godini trojanski rat (ili Ilion , na grčkom). Prema pjesniku, ovaj sukob je nastao iz kaznene ekspedicije koju je izvršio vladik Ahajci protiv Pariz knez od Trojan , koji bi je oteli ili zaveli Helena iz Sparte . The radnja pripovijeda bijes Ahil (jedan od junaka trojanski rat ), sin Nereida Thetis i kralja Borim se .

Važno je imati na umu da su mnoga pitanja vezana za Iliada a o njegovom autoru obično raspravljaju istoričari. S jedne strane postoje oni koji čak sumnjaju u postojanje Homer , iako se većina stručnjaka slaže da je živio u 8. vijek B.C. u region od Ionia .

Prema teorija prihvaćen, Homer bio bi autor teksta Iliada , rad koji bi stvorio u drugoj polovini 8. vijek B.C. Homer Ja bih takođe razvio taj Odiseja , koji se smatraju pored Iliada kao najrelevantnije književne kompozicije lista Drevna grčka .

Pin
Send
Share
Send