Želim sve znati

Neupadljivo

Pin
Send
Share
Send


On pridevnik neupadljivo odnosi se na šta ne propisuje . Glagol propisati zauzvrat se koristi u polju prava za upućivanje na isticanje prava, obveze ili odgovornosti zbog proteka vremena .

Kao pravni institut, recept generira a konsolidacijski efekat de facto situacije , omogućavajući nabavku nečeg drugog ili istrebljenje a tačno . Kad nešto neupadljivo, s druge strane, ono se ne gasi nakon godina.

To znači da, s obzirom na neupadljivu činjenicu, nikad ne gubite pravo na vežbanje radnja . Stoga a nepristran zločin Može se suditi čak i ako je dugo vremena.

The zločini protiv čovječnosti i the ratni zločini na primer, su neupadljivi. Na ovaj način zločinci se mogu procesuirati i suditi im i nakon više desetljeća zločin .

U krivično pravo , propisivanje može stvoriti izumiranje radnje ili kaznu. To se ne događa sa genocid Navesti slučaj, jer je to zločin protiv čovječnosti. Pretpostavimo da diktator koji preuzme kontrolu nad svojom državom nakon državnog udara pokrene plan za istrebljenje svih pripadnika etničke grupe. U tom kontekstu, njegova vlada otima i ubija hiljade ljudi. Kad ovaj pojedinac izgubi moć, napušta državu nepoznatim smjerom. Dvadeset godina kasnije, pronađeni su odbjegli genocidi. Kako je odgovoran za nepristran zločin, ovaj subjekt može biti procesuiran i osudjen za svoja krivična djela.

Pin
Send
Share
Send