Želim sve znati

Bežični

Pin
Send
Share
Send


To se kvalifikuje kao bežični ka komunikacijskom sistemu ili uređaju koji nedostaje žice . To znači da nema fizičke veze sa bazom ili s drugim elementom.

Jedan bežična komunikacija U tom okviru omogućava slanje podataka od pošiljatelja do prijemnika bez agenta koji fizički povezuje dvije točke. Ova vrsta tehnologija koristi određeni frekvencijski opseg i nisko-moćne radiofrekvencijske valove za postizanje prenosa informacija.

A bežični telefon u međuvremenu je uređaj koji se povezuje na baza Bez upotrebe kabla. Ova baza zauzvrat ima vezu s fiksnom telefonskom mrežom i električnom utičnicom.

Bežični telefoni imaju baterije punjiva . Korisnik se bežičnim telefonom može kretati do oko 100 metara od baze i upućivati ​​ili primati pozive. Na ovaj način imate mogućnost veće komunikacije, bez toliko fizičkih ograničenja.

A bežični mikrofon U međuvremenu, snima zvucima i odgovoran je za njegov prijenos putem radio frekvencija. Ti mikrofoni imaju predajnik FM ili AM u tu svrhu

Općenito, može se reći da svi bežični uređaji doprinose tome mobilnost . Onaj ko govori putem bežičnog telefona ili koristi bežični mikrofon nije dužan da miruje ili je ograničen domet kabla, ali ima radio radnja mnogo šire, vezane za prijenos valova.

Pin
Send
Share
Send