Želim sve znati

Infrazvuk

Pin
Send
Share
Send


Infrazvuk to je pojam koji se koristi u polju fizika . To se naziva zvučni val da zbog nje niska vibraciona frekvencija , ne otkriva ga uho ljudskog bića .

Zapamti to val To je periodično kretanje čije širenje se može izvesti u vakuumu ili u fizičkom okruženju. U slučaju zvučni talasi , nastaju vibracijom fizičkog elementa i prenose a zvuk .

Vibracija susjednih molekula stvara kretanje u lancu koje, kada se razmnožava, uzrokuje razlike u pritisku koje ljudsko uho doživljava kao zvuk . Uho osobe može snimati zvučne talase između frekvencija 20 Hz i the Približno 20.000 Hz .

To znači da zvučni talasi sa a frekvencija ispod 20 Hz Ljudi ih ne otkrivaju: infrazvukli su ih koje ne čujemo. Mnogi životinje , poput kitovi the the tigrovi i the slonovi da, oni hvataju valove ovog tipa.

Treba to napomenuti Hz To je simbol hertz , jedinica koja omogućava odražavanje količine vibracija za jedinicu vremena: to jest frekvencija . Kad je frekvencija niska (a samim tim zvučni val ima malo vibracija po vremenskoj jedinici), to je infrazvuk koji čovjek ne može čuti.

Ako zvučni val ima a vrlo visoka frekvencija , viši od 20.000 Hz , to se zove ultrazvuk . Kao i kod infrazvuka, ni ljudsko biće ih ne može opaziti, za razliku od njih slepi miševi the the dupini i druge vrste.

Pin
Send
Share
Send