Želim sve znati

Manifestacija

Pin
Send
Share
Send


On koncept od manifestacija dolazi od latinske reči manifetio. Izraz se odnosi na čin i posljedica pojavnog ili manifestnog : izraziti, izložiti, izjaviti.

To se naziva manifestacijom prema javni sastanak koja se često razvija u marš (odnosno, sa premeštanjem s jednog mesta na drugo). Oni koji sudjeluju na ovim sastancima to čine i sa objektivni da protestira ili da nešto zatraži.

Demonstracije se, dakle, odvijaju u lokacije od simboličkog značaja , kao glavni trg grada ili ispred Kongresu . Ljudi koji prisustvuju pozivu nameravaju da iskažu svoje neslaganje i vežbaju pritisku pred vlastima koje mogu modificirati stvarnost i dati rješenje prijedloga.

Pretpostavimo da su zločinci ubili dete. Slučaj izaziva bijes u stanovništvu i nekoliko nevladinih organizacija odlučuje sazvati demonstraciju kako bi od vladara tražilo veće sigurnost . Tako se hiljade žena i muškaraca okupljaju ispred vrata Kuća vlade u demonstraciji koja podiže tu potražnju.

U mnogim prilikama manifestacije proizlaze iz činjenica o nasilje . To se može povezati s ponašanjem ljudskog bića u gomili, s infiltracijama koji žele stvoriti haos ili sa represijom sigurnosnih snaga koje sprječavaju, na primjer, razvoj demonstracija.

Važno je imati na umu da je tačno Manifestacija je jedan od stubova demokratskih režima. Svi građani trebali bi biti u mogućnosti izraziti svoje mišljenje bez da su zbog toga progonjeni. Demonstracije, međutim, ne bi trebale kršiti druga prava (poput slobode vožnje javnim putevima).

Pin
Send
Share
Send