Pin
Send
Share
Send


A mozaik to je posla koja je sastavljena od više fragmenata stakla ili kamenja . Ti komadi obično imaju različite boje da bi stvorili atraktivan vizuelni efekat.

The Kraljevska španska akademija (RAE ), u svom rječniku, spominje mozaik kao djelo humano od njegovih sastavnih dijelova. Koncept humming u međuvremenu se odnosi na ono što se razvija sa predmeti dobiveni s različitih mjesta .

Tačnije na komada koje omogućuju stvaranje mozaika nazivaju se pločice . Umjetnik se mora pridružiti pločicama koristeći neko vezivo dok ne postigne apstraktni, figurativni ili geometrijski sastav, u skladu s njihovim interesima i namjerama.

Na polju biologija S druge strane, mozaik je organizam koji se razvija sa najmanje dvije vrste tkiva čija se genetika razlikuje . To znači da pojedinac ima dvije ili više grupa stanica različitih genotipova, iako potječu od iste zigote.

Za računarska nauka , mozaik je istovremeno prikaz različitih dokumenata na ekranu računara. Zahvaljujući ovom resoru korisnik može cijeniti datoteke u istoj ravnini, upravljajući njima lakoćom.

Takođe se zove mozaik stupac do vertikalne potpore čija je osovina (sektor koji se nalazi između osnove i kapital ) je spiralno. Na ovaj je način dotično vratilo helijski konturirano.

Konačno je ono s čime je mozaik povezan Mojsije (biblijski prorok koji je primio stol s deset zapovijedi od Bože ). The mozaički zakon U tom je okviru kodeks normi drevnih Izraelaca.

Pin
Send
Share
Send