Želim sve znati

Coplanares Vectors

Pin
Send
Share
Send


Izraz vektora Može se koristiti na različite načine. Na polju fizika , vektor je veličina koja je određena njegovom primjenom, pravcem, smislom i količinom.

Coplanar sa svoje strane je koncept koji nije dio rječnika Kraljevska španska akademija (RAE ). Da, umjesto toga pojavljuje se pridjev koplanarni , koji se odnosi na figure ili redove koji su u a istu ravninu .

Pored činjenice da je pojam netočan prema gramatičkim pravilima našeg jezika, ideja koplanara odnosi se na tačke koje su u njemu stan (to jest koplanarne točke). Kada tačka ne pripada toj ravnini, smatra se nije koplanarno poštuju druge.

The koplanarni vektori dakle jesu vektori koji su u istoj ravnini . Da bi se utvrdilo ovo pitanje, operacija poznata kao trostruki skalarni proizvod ili mešoviti proizvod . Kad je rezultat trostrukog skalarnog produkta jednak 0 , vektori su koplanarni (kao i bodova koji se ujedinjuju).

U tom smislu, na osnovu značenja i značenja koplanarnih vektora, možemo odrediti dvije zapažene izjave koje vrijedi razmotriti:
-Ako postoje samo dva vektora, oni će uvijek biti koplanarni.
-A ipak, ako posjeduju više od dva vektora, može se dogoditi okolnost da jedan od njih nije koplanarni.
- Tri vektora su koplanarna ili koplanarna ako je njihov mješoviti proizvod jednak nuli.
-Na tri se vektora može reći da su koplanarni ili koplanarni ako su linearno ovisni.

Ove smjernice omogućuju nam i da kažemo da, kad je rezultat spomenute operacije različit od 0, vektori nisu koplanarni. To znači da ti vektori, za razliku od koplanarnih vektora, nisu dio iste ravnine.

Na primjer: vektori A (1, 1, 2), B (1, 1, 1) i C (2, 2, 1) oni su koplanarni vektori pošto je njihov trostruki skalarni proizvod 0.

Pored ove vrste koplanarnih vektora, treba imati na umu da postoje i drugi koji se takođe proučavaju, poput ovih:
- Istodobni vektori, koji se identificiraju jer su u njima njihove smjernice ili linije djelovanja presječene na određenoj točki.
-Paralelni vektori, koji su vektori koji se karakterišu jer su linije koje ih sadrže paralelne.
-Klizni vektori, koji imaju posebnost da, prema onome što im je smjernica, mogu nastaviti s promjenom položaja.
-Vektori položaja. Također su poznati i kao fiksni vektori i identificirani su zbog toga što imaju fiksno podrijetlo i zbog čega dolaze bilježiti što je sila u svemiru.
- Kolinearni vektori, koji se prepoznaju jer su njihove linije djelovanja na istoj liniji.
-Besplatni vektori. Oni su koji se mogu kretati ravno paralelno ili duž svojih smjerova, a da nisu prisiljeni da trpe modifikacije bilo koje vrste.

Pin
Send
Share
Send