Pin
Send
Share
Send


Prema rječniku Kraljevska španska akademija (RAE ), the rod to je skup kojem osoba pripada prema njegovom seks , ali ne iz biološkog kriterija, ali uzimajući u obzir a sociokulturna perspektiva . Poznato je kao rodni identitet u tom okviru percepcija subjekta o sebi u odnosu na spol : Ova procjena je subjektivna i može se podudarati sa seksualnim karakteristikama.

S tim jasnim idejama možemo ići naprijed u definiciji pangender . Ovo je naziv grupe pojedinaca koje imaju razni identiteti rod . Drugim riječima: rodni identitet nekoga pangreeta razmišlja o mnoštvu rodnih identiteta.

To znači da je ljudsko biće može osjetiti bilo koji spol ili čak svih spolova . Jesi ljudi ne prelaze s jednog rodnog identiteta na drugi (kao u slučaju fluidni žanr ), ali poistovjećuju se sa različitim identitetima istovremeno i fiksno.

Pričaj o cisgender da se odnosi na one koji su identificirani s njihovim biološkim spolom (njihov fenotip seksualni ). The cisnormativnost stoga podrazumijeva a binarna stvarnost : razmišlja samo o muškom i ženskom rodu. Pangender se, na ovaj način, nalazi izvan binarnih žanrova.

Sviđa mi se žanr the the veliki rod the the triggen i the fluidni žanr , pangender je dio ideje ne-binarni rod . To podrazumijeva postojanje identiteta koji nisu uokvireni u muški ili ženski, nego u drugima kategorije koje premašuju tu dvojnost.

Pin
Send
Share
Send